Ramadhan Bikin Maling Sepi Penghasilan?

ilustrasi | Net

Wartatasik.com Selamanja boelan Poeasa pentjoeri koerang dapet antjak, oleh kerna orang-orang kampoeng jang mana poeasa tentoe banjak bikin pelesiran di waktoe malem.

Demikian bunyi lead koran Pembrita Betawi yang terbit pada pagi bulan puasa, edisi 4 April 1892. Surat kabar yang masyhur di era Pemerintah Kolonial Belanda itu menceritakan bahwa para pencuri melulu mengeluh setiap kali Ramadan datang.

Alasannya, mereka tak bisa banyak berkutik lantaran suasana malam sepanjang bulan suci selalu hidup. Para maling, yang biasa beroperasi di malam hari tentu merasa kehilangan lapak.

Dalam harian itu juga disebutkan, orang-orang kampung memilih begadang sembari menunggu waktu sahur datang. Kebanyakan terjaga sampai jam 2 dini hari, apalagi jelang hari raya, teras-teras rumah ramai perbincangan sambil menjahit baju baru yang bakal dikenakan saat lebaran.

“Maka oleh kerna itoe bapa maling koerang dapet redjeki lantaran ini boelan, sebab banjak orang jang berdjalan moendar mandir kesana-kemari,” tulis koran tersebut sebagai penutup beritanya. metrotivinews.com | wartatasik.com

Tampilan headline koran Pembrita Betawi yang terbit pada pagi bulan puasa, edisi 4 April 1892 | Net

Berita Terkait